Witamy na naszej stronie!

W codziennym życiu dość często zdarza nam się zawierać różnego rodzaju umowy, potrzebować odpisów dokumentów lub innych usług związanych z wypisywaniem i wystawianiem różnego rodzaju aktów. W takim przypadku należy udać się do kancelarii notarialnej.

Notariusz to osoba po studiach prawniczych i odpowiedniej aplikacji, jednak w odróżnieniu od prawnika nie reprezentuje on interesów swoich klientów przed sądem. Nasz Notariusz przyjmuje w Kancelarii Notarialnej w Opolu.

Zadaniem notariusza jest wykonywanie czynności, którym strony są obowiązane lub którym pragną nadać formę notarialną. W uzasadnionych przypadkach czynności notarialnych może dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Nim wybierzemy się do konkretnej kancelarii notarialnej dobrze jest sprawdzić w czym specjalizują się różni notariusze i ile wyniosą nas ich usługi.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, wykonując swoje obowiązki korzysta z ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym. Dokonane przez notariusza czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

W swojej codziennej pracy nasz notariusz kieruje się:

  • bezstronnością – w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, jak i wobec osób, które korzystając z pomocy doświadczonego notariusza chcą tych czynności dokonać,
  • zasadą legalizmu w działaniu –dbam o to, by czynności, których strony chcą dokonać były zgodne z prawem i nie zmierzały do jego ominięcia,
  • dyskrecją – w tajemnicy zostaje zachowane wszystko, czego dowiaduję się od klientów w związku z daną sprawą (zarówno w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu czynności notarialnych).

Nasza Kancelaria Notarialna mieści się w Opolu i podobnie jak inne kancelarie notarialne zajmuje się m.in.:

  • sporządzaniem aktów notarialnych,
  • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzaniem poświadczeń,
  • przechowywaniem weksli, gotówki, papierów wartościowych, etc.,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • na żądanie stron sporządzaniem projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Czynności notarialnych nasz Notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii w Opolu. W uzasadnionych przypadkach (tj. wówczas, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności) możliwe jest dokonanie czynności notarialnej w innym miejscu.